top of page
  • รูปภาพนักเขียนThep Thara Marketing

สายไฮดรอลิคคืออะไร

สายไฮดรอลิคคืออะไร? สายไฮดรอลิคส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นยางที่มีความยืดหยุ่นและเส้นเหล็กถัก ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวทำให้สายไฮดรอลิคมีความอดทนต่อแรงดันสูง แต่ยังคงมีความยืดหยุ่นที่เอื้อต่อการใช้งานในลักษณะงานและโปรเจ็กงานต่างๆ อีกทั้งด้วยเนื้อยางแบบพิเศษของสายทำให้สายคงทนต่อสภาพอากาศและมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน


สายไฮดรอลิคเป็นสายที่มีการใช้งานเยอะมากในธุรกิจยานยนต์​ตัวอย่างเช่น:

·      ระบบเบรก

·      ระบบพาวร์เวอร์พวงมาลัยรถยนต์


สายไฮดรอลิคยังมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในงานก่อสร้าง งานจักรกล และงานอากาศยาน

ตัวอย่างงานจักรกลที่ใช้ระบบไฮดรอลิคคือ:

·       Log splitters

·       Backhoes

·       Bucket Trucks

Credit Photo: Sumitomo Riko Hose

สายซูมิโตโม่
Sumitomo Hydraulic Hose

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page